You are here:

Art & 3D animation

Các nghệ sĩ của chúng tôi tạo ra các nhân vật, môi trường và trang bị cho nhiều thể loại trò chơi. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm chuyên nghiệp cần thiết để cung cấp dịch vụ sản xuất sản phẩm hoạt hình 2D & 3D tùy chỉnh cho các dự án ở mọi mức độ phức tạp.

Mỗi dự án của bạn là một câu chuyện riêng biệt. Nhờ kỹ năng và kinh nghiệm của các họa sĩ, Coming sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra một dự án bắt mắt với phong cách độc đáo.

Dịch vụ cung cấp

Thiết kế nhân vật 2D & 3D

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế nhân vật hoạt hình 2D & 3D cho các loại dự án khác nhau, từ sản xuất trò chơi điện tử, video thực tế đến phim hoạt hình và khoa học viễn tưởng.

Diễn họa 2D & 3D

Các họa sĩ đầy kinh nghiệm của Coming sẽ thể hiện chính xác cả ngoại thất và nội thất của môi trường mà bạn có thể cần trong một dự án. Chúng tôi tạo môi trường 2D & 3D giống như thật hoặc tạo mới để kể câu chuyện của chính nó với nhiều đối tượng và hiệu ứng hình ảnh khác thông qua hoạt ảnh

Custom Blockchain Developer

Custom public and private blockchains let you deliver services outside your organization, giving you control over user account permissions while you manage payments, transfer data, and reduce counterparty risks.

Custom Blockchain Developer

Custom public and private blockchains let you deliver services outside your organization, giving you control over user account permissions while you manage payments, transfer data, and reduce counterparty risks.

Custom Blockchain Developer

Custom public and private blockchains let you deliver services outside your organization, giving you control over user account permissions while you manage payments, transfer data, and reduce counterparty risks.

Custom Blockchain Developer

Custom public and private blockchains let you deliver services outside your organization, giving you control over user account permissions while you manage payments, transfer data, and reduce counterparty risks.

Blockchain to disrupt modern industries

From startups and SMBs to large enterprises and government institutions — Coming.io is the blockchain development company ready to share deep and insightful expertise with businesses operating in various industry sectors:

Quy trình phát triển dự án của Coming

Nghiên cứu sản phẩm

We study, we learn and we discuss carefully with you to understand your business processes and your needs, identify the most appropriate technical solutions for your goals.

Phát triển nhanh

Using agile development process, we release the first prototypes as soon as possible to gather feedback and adapt with the changes in the business environment

Hậu sản xuất

Once product is on live, we continue to monitor and make changes whenever needed to make sure it aligns with your business requirements and really beneficial for you

Trao đổi với chúng tôi

Trao đổi với chúng tôi về dự án Blockchain của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 1 ngày.

    “Take hold of the future or the future will take hold of you – be futurewise.”

    Patrick Dixon, Futurist and author Futurewise 1998/2005

    Văn phòng của chúng tôi